vivax.gif (6118 bytes)

Vivax AB är ett familjeföretag med verksamhetsområde i södra Östergötland och norra Småland. Vår anläggning ligger på gården Harg utanför Kisa.

Företagets verksamhet består i att anlägga ny skog samt producera och sälja skogsplantor från egen skogsodling.

1.gif (73459 bytes)

 

Rävbacken » 590 40 KISA Tel. 0494-121 34 »
Mobil 070 623 67 67 » Plantskolan 0494-12744 » Fax 0494-100 95

 

Foretagsvan.gif